Poliklinika Zahradní Město
Pruceli

Stomatologická laboratoř

MUDr. Pavel Malý
laborantky: Prokopová, Vochozková, Kostečková

Telefon: 267 295 231, 232, 233, 245